چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

منتظری:

ششمین سال‌نامه آماری شهرداری قزوین منتشر شد

مجتبی منتظری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از انتشار سال نامه آماری سال 1398 شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ منتظری بیان کرد: آمار و اطلاعات دقیق و به روز از جمله ابزار های مهم برنامه ریزی، سیاست گذاری و سنجش سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت شهری محسوب می شود. از این رو با توجه به ماهیت فعالیت شهرداری ها در ارائه خدمات به شهروندان، جمع‌آوری و ایجاد بانک اطلاعات آماری از تمام اقدامات بخش‌های زیرمجموعه در قالب کتاب سال، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد اقدامات انجام شده موجب استفاده بهینه مدیران در تصمیم سازی و تصمیم گیری پیش روی آنان خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با بیان اینکه با استفاده از آمار های معتبر می توان از منابع و زمان بدستی استفاده کرد و فعالیت ها و سیاست ها را در مسیر تحقق اهداف مجموعه هدایت کرد افزود: تردیدی نیست که بدون وجود آمار و اطلاعات قادر به برنامه‌ریزی نیستیم، چراکه آمار همچون چراغی است که با روشن کردن نقاط تاریک به ما کمک می‌کند تا با انجام تجزیه‌وتحلیل قدرت قضاوت پیدا کنیم.

این مقام مسئول ضمن اشاره به اهمیت تهیه سالنامه های آماری به عنوان بازتاب جامعی از واقعیت های جاری و عینی حوزه های تحت پوشش شهرداری قزوین و نقش بی بدیل آن ها در افزایش و رشد مشارکت شهروندی تصریح کرد: داده‌های آماری از بنیادی‌ترین نیازهای برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی از اساسی‌ترین وظایف مدیریت قلمداد می‌شود؛ بنابراین تدوین نقشه راه، تعریف فعالیت‌ها و انجام پایش و ارزیابی از نتایج حاصله و درنهایت دستیابی به اهداف بدون وجود داده‌های قابل‌اتکا و تجزیه‌وتحلیل دقیق و علمی آن امکان‌پذیر نیست.

منتظری از جمله کاربردهای این آمارنامه را فهم مشترک از خدمات شهرداری قزوین به شهروندان دانست و ادامه داد: آمار نامه پیش روی بیانگر مجموعه فعالیت‌هایی است که در سال 1398 در معاونت ها، مناطق، سازمان ها و ادارات وابسته به شهرداری قزوین انجام‌گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با بیان اینکه پایش و ساماندهی نحوه ثبت اطلاعات آماری در تمامی حوزه های شهرداری به‌صورت مدون انجام شده است یادآور شد: گروه آمار و مهندسی اطلاعات مدیریت برنامه و بودجه شهرداری قزوین ضمن تهیه کاربرگ‌های ارزیابی و اصلاح شیوه گردآوری اطلاعات با همکاری رابطین آماری اقدام به بررسی چگونگی ثبت و ارائه اطلاعات مطابق با جداول آماری و در نهایت پایش و ساماندهی اطلاعات آماری حوزه های تحت پوشش شهرداری قزوین کرده اند.

منتظری در ادامه بیان کرد: شهرداری قزوین در راستای وظایف ذاتی خود که همواره تحقق اهداف توسعه پایدار شهری و منافع شهروندان است به مقوله آمار از جایگاه ویژه‌ای می‌نگرد و در پرداختن به این مهم همواره گردآوری و مهندسی اطلاعات در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری را در دستور کار خود قرار داده تا با جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی مستندات با کسب شناخت کامل از وضع موجود و ارزیابی از عملکرد گذشته خود در تدوین برنامه‌های آینده‌نگرانه و اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه و تحول‌گرایانه خود با لحاظ عدم قطعیت‌های محیطی و توجه به سناریوهای مختلف نسبت به تدوین برنامه‌های راهبردی پابرجا و ارائه تصویری شفاف، جامع و فراگیر از وضعیت کنونی شهر در جهت اهداف توسعه و تعالی شهر و ارتقاء کیفیت خدمات که شایسته شهروندان عزیز است گامی برداشته باشد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: سال نامه آماری سال 1398 شهرداری قزوین، طی فرآیندی یک‌ساله به همت گروه آمار و مهندسی اطلاعات تحت نظر مدیریت برنامه‌وبودجه شهرداری قزوین، شامل اطلاعات آماری سال 98 کلیه بخش‌های تابعه شهرداری قزوین اعم از معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و ادارات و مؤسسات تحت پوشش منتشر گردید. امید است که این مجموعه بتواند در تصمیم‌گیری مدیران حوزه‌های مختلف شهری مؤثر واقع‌شود و اطلاعات موجود در آن در ارائه تصویری شفاف در عملکرد شهرداری قزوین و بهره‌گیری پژوهشگران مؤثر واقع شود..

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این آمارنامه در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شده است که نسخه الکترونیکی آن در پرتال معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین به نشانی pd.qazvin.ir/amarname قابل دریافت است..

 

پایان پیام.

تصاویر مرتبط