دیدار شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری قزوین با خانواده شهید محمد انصاریان