حضور سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین، به همراه معاونان و مدیران شهرداری قزوین در میز خدمت نماز جمعه