دیدار شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری قزوین با خانواده شهیدان ولی و صفر اسمعیلی