پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

جهانگیری:

هجده تقاطع سطح شهر به چاه ارت مجهز شد

سعید جهانگیری،٬ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور افزایش ایمنی چراغ های راهنمایی تقاطع های سطح شهر،٬ ۱۸ تقاطع به چاه ارت مجهز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین جهانگیری گفت: وجود چاه ارت در تقاطع های چراغدار ضمن کاهش خطر برق گرفتگی٬ افزایش راندمان دستگاه ها را به دنبال داشته و به منظور پیش بینی برای جلوگیری از خاموشی چراغ های راهنمایی در موقع قطعی برق مورد استفاده قرار می گیرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در هنگام قطعی برق نیز چراغ راهنمایی از ups استفاده کرده و فقط به مدت نیم ساعت می تواند روشن باشد، بنابراین با احداث چاه ارت برای چراغ های راهنمایی، مدت زمان روشن بودن این چراغ ها هنگام قطعی برق افزایش می یابد که این نیز یکی دیگر از مزایای احداث چاه ارث برای چراغ های راهنمایی به شمار می رود.

وی یادآور شد: با توجه به اثرات مطلوب وجود چاه ارت برای چراغ های راهنمایی تقاطع های سطح شهر، سعی داریم برای تمام چراغ های راهنمایی سطح شهر این اقدام را انجام دهیم.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط