در آستانه فرا رسیدن سال نو، نشست ساماندهی و انضباط بخشی خیابان مولوی و شهید انصاری تشکیل شد

اسماعیل عرشیان، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، گفت: با توجه به این که هر ساله در آستانه فرا رسیدن سال نو، تقاضای سفر و ترافیک در هسته مرکزی شهر و به خصوص خیابان های مولوی و شهید...

۱۳۹۸/۱۲/۰۱